Školní družina

Základní informace o družině

Školní družina je zřízena při ZŠ Urbanov. Kapacita školní družiny je 23 žáků.Školní jídelna - výdejna