Informace o naší škole

Základní škola v Urbanově je nejmenší školou v území ORP Telč. Jedná se o malotřídní školu s 1. - 5. ročníkem. Aktuálně se počet žáků pohybuje kolem 25. Součástmi školy jsou školní jídelna - výdejna a školní družina. Budova, ve které škola sídlí, byla postavena v roce 1874. U školy je školní hřiště, které bylo v roce 2013 celkově zrekonstruováno. Byly provedeny terénní úpravy, nově vznikla cca 60 m dlouhá běžecká dráha, pískové doskočiště a na část hřiště byla položena umělá tráva.

Škola je také jako ostatní malotřídní školy v naší blízkosti charakterizována jako škola "rodinného typu". Výuka probíhá ve dvou učebnách. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro život a pro radost". Ve škole pracují 3 pedagogičtí pracovníci, 1 asistentka pedagoga a 1 pracovnice, která vykonává práci školnice a kuchařky.

Od podzimu 2017 pořádá literární besedy se zajímavými osobnostmi. Každoročně jsou organizovány cyklovýlety (začátek a konec školního roku), dopravní hřiště (3 krát za školní rok), nocování ve škole s knihou, vánoční vystoupení, Den Země, aktivity v rámci spolupráce s ostatními malotřídními školami. Škola se účastní plaveckého výcviku, který zajišťuje Plavecká škola Jihlava. Žáci školy od jara 2017 navštěvují kurzy bruslení v rámci projektu Děti do bruslí.

Pro školu je velmi důležitá dobrá spolupráce se zřizovatelem a také trvalá a přínosná spolupráce s ostatními školami v regionu, především pak se školami málotřídními. Důkaz spolupráce vzniklo samovolně neformální sdružení KUM.ST. KUM.ST je sdružení malotřídních škol (z Krahulčí, Urbanova, Mrákotína a Staré Říše). Je to společenství, které funguje na základě domluvy mezi jednotlivými členy, vznikalo postupně, spontánně a hlavně z potřeby a nutnosti.

Škola je organizátorem tradičních kulturních akcí v obci. Spolupracuje i s ostatními obcemi v okolí. Základní škola Urbanov jediným školským zařízením, které je členem Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko.

Aktuálně škola realizuje projekt formou šablon "ZŠ Urbanov - Šablony III". Z těchto prostředků  vede Klub zábavné logiky a deskových her a také Čtenářský klub.