informace o naší škole

Základní škola v Urbanově je nejmenší školou v území ORP Telč. Jedná se o malotřídní školu s 1. - 5. ročníkem. Aktuálně se počet žáků pohybuje kolem 20. Součástí je školní jídelna - výdejna, obědy jsou dováženy z jídelny GOB a SOŠ Telč. Součástí školy je školní družina, která byla otevřena v září 2013.

Budova, ve které škola sídlí, byla postavena v roce 1874. U školní budovy je školní hřiště, které bylo v roce 2013 celkově zrekonstruováno. Byly provedeny terénní úpravy, nově vznikla cca 60 m dlouhá běžecká dráha, pískové doskočiště a na část hřiště byla položena umělá tráva.

Škola je také jako ostatní malotřídní školy v naší blízkosti charakterizována jako škola rodinného typu. Máme možnost pracovat s každým žákem téměř individuálně. Rodiče takový postup vítají a velmi ho oceňují. Učí se zde ve dvou třídách, které jsou vybaveny nejen technikou moderní, ale i předměty a pomůckami, které používaly i předcházející generace učitelů. Výuka probíhá ve dvou učebnách podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro život a pro radost". Ve škole pracují 3 pedagogičtí pracovníci, 1 školní asistentka a 1 pracovnice, která vykonává práci školnice a kuchařky.

Škola je materiálně, technicky i prostorově dobře vybavena. Pro potřeby žáků a učitelů je k dispozici počítačová učebna, v každé ze dvou učeben dataprojektor a jedna interaktivní tabule. Žáci ve výuce používají nejen klasické papírové učebnice a papírové učební materiály, ale samozřejmě také velké množství výukových programů na počítači či tabletu.

Základní škola Urbanov organizuje mnoho projektů nebo se zapojuje do projektů ostatních škol. Od podzimu 2017 pořádá literární besedy se zajímavými osobnostmi. Každoročně jsou organizovány cyklovýlety (začátek a konec školního roku), dopravní hřiště (3 krát za školní rok), nocování ve škole s knihou, vánoční vystoupení, Den Země, aktivity v rámci spolupráce s ostatními malotřídními školami. Škola se účastní plaveckého výcviku, který zajišťuje Plavecká škola Jihlava. Žáci školy od jara 2017 navštěvují kurzy bruslení v rámci projektu Děti do bruslí.

Pro školu je velmi důležitá dobrá spolupráce se zřizovatelem a také trvalá a přínosná spolupráce s ostatními školami v regionu, především pak s ostatními malotřídními školami. Jako důkaz spolupráce vzniklo samovolně neformální sdružení KUM.ST. KUM.ST je sdružení malotřídních škol (z Krahulčí, Urbanova, Mrákotína a Staré Říše). Je to společenství, které funguje na základě domluvy mezi jednotlivými členy, vznikalo postupně, spontánně a hlavně z potřeby a nutnosti.

Škola spolupracuje s místními organizacemi (Sportovci Urbanov a SDH Urbanov), sousedními obcemi (Nevcehle a Ořechov) a je jediným školským zařízením, které je členem Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko.

Aktuálně škola realizuje projekt formou šablon "ZŠ Urbanov - Šablony 2018". Z těchto prostředků čerpá na personální podporu prostřednictvím školního asistenta a vede Klub zábavné logiky a deskových her a také Čtenářský klub. Na začátku prosince 2017 byla škola vybavena elektronickým zabezpečovacím systémem. Realizace byla podpořena projektem MŠMT.