Kontakt na školu

Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace
Urbanov 26, 588 62 Urbanov
IČ: 709 93963
Tel.: (+420) 771 125 698
E-mail: info @ skolaurbanov.cz

Kontakt na zřizovatele

Obec Urbanov

Urbanov 50, 588 62 Urbanov 

IČ: 002 86788 Tel.: (+420) 566 466 029

E-mail: urbanov @ volny.cz

www.urbanov.com

Kontakt na zaměstnance školy

Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školy - Mob.: 778412728 / E-mail: vohoska @ skolaurbanov.cz

Mgr. Martina Kotrbová, třídní učitelka 2., 4. a 5. ročníku - Mob.: 771 125 698 / E-mail: martina.kotrbova @ skolaurbanov.cz

Mgr. Lenka Herbrychová, třídní učitelka 1. a  3. ročníku - Mob.: 771 125 698 / E-mail: lenka.herbrychova @ skolaurbanov.cz

Dagmar Roubalová, školní asistentka - Mob. 771 125 698 / E-mail: dasa.roubalova @ skolaurbanov.cz

Hana Kubelková, školnice, kuchařka - Mob.775 287 755


Vytvořte si webové stránky zdarma!