KROUŽKY, ZÁJMOVÉ ÚTVARY


Čtenářský klub začíná 13. 9. 2021 (12.45 - 14.15, vyučuje Mgr. Lenka Herbrychová)

Polytechnický kroužek začíná 9. 9. 2021 (14:00 - 15:00, vyučuje Ing. Tomáš Pilík)

Náboženství - začíná 24. 9. 2021 (pátek 12.30 - 13.15, vyučuje P. Martin Mokrý, kaplan)


Mgr. Hynek Vohoska, akt. 13. 9. 2021