KUM.ST

KUM.ST je sdružení čtyř malotřídních škol, které vzniklo postupně, spontánně a hlavně z potřeby a nutnosti. Naše sdružení není sdružením v pravém slova smyslu. Nemáme žádné řídící orgány. Jsme společenství, které funguje na domluvě mezi jednotlivými členy.

Členy našeho sdružení jsou:

  • Základní škola Urbanov
  • Základní škola a mateřská škola Krahulčí
  • Základní škola a mateřská škola Mrákotín
  • Základní a Mateřská škola Stará Říše

Oblasti naší spolupráce:

  • řízení školy (výměny zkušeností mezi řediteli škol)
  • sdílení pedagogických zkušeností
  • konzultace problematiky školské legislativy (např. inkluzivní vzdělávání, PLPP a jeho vyhodnocování, úpravy ŠVP apod.)
  • pořádání kulturních, sportovních a dalších společných akcí, pořádání akcí pro širší veřejnost
  • sdružení úzce spolupracuje se zřizovateli "svých" škol, se školami ve svém blízkém okolí či např. s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko.


Vytvořte si webové stránky zdarma!