MAP


Recitační soutěž malotřídních škol "PĚTILÍSTEK"

Aktivita je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II., reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139 

 

Polytechnický kroužek v malotřídních školách na Telčsku

Polytechnický kroužek na ZŠ Urbanov

Aktivita je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II., reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139