MAP


Recitační soutěž málotřídních škol v recitaci "PĚTILÍSTEK"

Polytechnický kroužek v malotřídních školách na Telčsku

Polytechnický kroužek na ZŠ Urbanov

Účast rodilého mluvčího ve výuce anglického jazyka

Aktivity jsou realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II., reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139 

Vytvořte si webové stránky zdarma!