ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA

Obědy do naší jídelny dovážíme každý den z jídelny Gymnázia Otokara Březina a Střední odborné školy v Telči. 

Přihlášení ke stravování probíhá vždy na začátku školního roku, případně na začátku školní docházky na naši školu,  na základě přihlášky ke školnímu stravování. 

Stravování v jídelně je možné pouze po přihlášení ke školnímu stravování. Přihlášky dostávají žáci obvykle v prvních školních dnech. Úhrada za stravování probíhá v hotovosti, platí se přímo paní kuchařce, která na přijatou platbu vystaví doklad. Nejpozdější termín k předání peněz je 15. den v měsíci. Stravné se platí zpětně.

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně přihlašování a odhlašování obědů. Přihlašování a odhlašování bude možné pouze telefonicky (prosíme nikoli SMS), a to na telefonním čísle 775 287 755. Oběd možno odhlásit a přihlásit do 7.30 hod. 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hynek Vohoska, aktualizováno 15. 8. 2022Informace k platbám za obědy od února 2023

Milí rodiče,

od 14. února 2023 se mění způsob úhrady obědů. Od tohoto dne bude probíhat úhrada pouze bezhotovostně. Peníze za obědy budete zasílat na bankovní účet školy.

Paní Kubelková vždy napíše na lísteček (tak jako doposud) částku, kterou budete za obědy platit. Vy následně příslušnou částku pošlete na bankovní účet 648 323 2339/0800. Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno Vašeho dítěte. Prosím o úhradu do 15. dne v měsíci.

Pokud by někdo potřeboval doklad o zaplacení s razítkem školy, vyžádá si ho u mě, případně u paní Kubelkové.

Děkuji za spolupráci.

Hynek Vohoska, 13. února 2023