základní údaje

Název instituce podle zřizovací listiny: Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Urbanov 26, 588 62 Urbanov

Vymezení činnosti podle zřizovací listiny: Účel a předmět činnosti organizace je zabezpečovat povinnou školní docházku a školní stravování.

Součásti Základní školy Urbanov: Základní škola (ID 102 443 581), Školní jídelna (ID 150 076525), Školní družina (ID 181 049 250)

Bankovní spojení: běžný účet 193 657 446/0300 účet FKSP 193 657 710/0300

Ředitel školy, statutární zástupce: Mgr. Hynek Vohoska

Zaměstnanci školy: Mgr. Hynek Vohoska,  Mgr. Martina Kotrbová, Mgr. Lenka Herbrychová, Dagmar Roubalová, Hana Kubelková

Složení školské rady: MgA. Jan Nosek (předseda), Mgr. Martina Kotrbová (zástupce pedagogů), Mgr. Eva Poukarová (zástupce nezletilých žáků)