Zápis do prvního ročníku školního roku 2020/2021

Na základě oznámení Městského úřadu v Telči byl stanoven termín zápisu pro naši školu na 9. 4. 2021. 

Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školy