Zápis do prvního ročníku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, na základě sdělení a domluvy s Městským úřadem v Telči byl stanoven                                      termín zápisu na 8. dubna 2022.  Zákonný zástupce dítěte zažádá o přijetí svého dítěte. Zasláním žádosti se řídí § 37 zákona č. 500/2000 Sb. Pravidla podání jsou uveřejněny

Po přijetí žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které bude uváděno i v listině přijatých / nepřijatých / dětí s odkladem / dětí. Toto číslo Vám bude zasláno na uvedený kontakt.

Potřebné dokumenty k zápisu

  • Žádost o přijetí
  • Rodný list dítěte
  • Vyplněný zápisový list
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Informace pro zákonné zástupce o ochranně osobních údajů

V Urbanově dne 1. 9. 2021

Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školy