Zápis do prvního ročníku školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, na základě sdělení a domluvy s Městským úřadem v Telči byl stanoven termín zápisu na 14. 04. 2023.

Zákonný zástupce dítěte zažádá o přijetí svého dítěte. 

Po přijetí žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které bude uváděno i v listině přijatých / nepřijatých / dětí s odkladem / dětí. 

Čas zápisu: 15.00 - 17.00

Potřebné dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí
  • Rodný list dítěte
  • PLATNÝ občanský průkaz zákonného zástupce
  • V případě školní nezralosti dítěte je potřeba předložit písemnou žádost o odklad povinné školní docházky společně s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a dětského lékaře.                                                

V Urbanově dne 28. 2. 2023

Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školyVytvořte si webové stránky zdarma!