Zápis do prvního ročníku školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, na základě sdělení a domluvy s Městským úřadem v Telči byl stanoven termín zápisu na 

Zákonný zástupce dítěte zažádá o přijetí svého dítěte. 

Po přijetí žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které bude uváděno i v listině přijatých / nepřijatých / dětí s odkladem / dětí. 

Potřebné dokumenty k zápisu

  • Žádost o přijetí
  • Rodný list dítěte

Veškeré detaily spojené se zápisem budou rodičům sděleny na předzápisové schůzce. Termín schůzky bude zákonným zástupcům sdělen později.

V Urbanově dne 21. 2. 2022

Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školy