Aktuální informace

Plánované školní akce
Zápis do prvního ročníku školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, na základě sdělení a domluvy s Městským úřadem v Telči byl stanoven termín zápisu na 14. 04. 2023.

Zákonný zástupce dítěte zažádá o přijetí svého dítěte.

Po přijetí žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které bude uváděno i v listině přijatých / nepřijatých / dětí s odkladem / dětí.

Čas zápisu: 15.00 - 17.00

Potřebné dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí
  • Rodný list dítěte
  • PLATNÝ občanský průkaz zákonného zástupce
  • V případě školní nezralosti dítěte je potřeba předložit písemnou žádost o odklad povinné školní docházky společně s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a dětského lékaře. 

Mgr. Hynek Vohoska, ředitel školyVýuka římskokatolického náboženství začíná ve čtvrtek 15. 9. 2022 ve 12.30h. Přihlášky dostanou děti v pondělí.  5. 9. ve škole.

Hynek Vohoska, 4. 9. 2022


První společná rodičovská schůzka 6. 9. 2022 do 17.00 ve třídě L. Herbrychové. 

Program:

- běžné záležitosti související se začátkem školního roku

- Projekt Děti do bruslí, plavání, školní družina

Hynek Vohoska, 2. 9. 2022 


Seznam pomůcek pro jednotlivé ročníky (akt. 15. 8. 2022)


Den Země na ZŠ Hradecká Telč (pátek 21. 4.)

I letos se naši žáci zúčastní telčského Dne Země, který pořádá ZŠ Hradecká Telč. Akce bude na celé dopoledne. Ráno se sejdou děti ve škole v obvyklou hodinu. V 7.30 jdeme pěšky do Sedlejova na vlak.

Zpět pojedeme autobusem. Oběd je v tento den zajištěný v jídelně gymnázia. Školní družina v tento den odpadá. Počítáme s tím, že žáci z Žatce a Nevcehle budou vystupovat ve svých obcích. Pokud by to bylo jinak, dejte nám prosím zprávu.

Cestu tam i zpět hradí škola.

Žáci budou poučeni o bezpečnosti, chování a bezpečnosti silničního provozu. Prosím Vás, abyste děti poučili doma také.

Celé dopoledne se budeme pohybovat venku. Prosíme tedy, aby měly děti vhodné obutí a oblečení. V případě nevhodného počasí se akce nekoná a bude probíhat výuka dle rozvrhu. Případné rozhodnutí by padlo ve čtvrtek večer.

Jízdní řád:

- Sedlejov - Telč (vlak): 8.22 - 8.29

- Telč - Urbanov (autobus): 12.07 - 12.15

Dozor: M. Kotrbová, L. Herbrychová, D. Roubalová a H. Kubelková

Děkuji za spolupráci

Hynek Vohoska

11. ledna - Školní prezidentské  volby - 1. kolo


11. prosinec - Adventní trhy v Urbanově, začátek 16.30 

4. prosinec - vystoupení v Nevcehli v 16.00

25. listopadu - Vyhlášení celostátního kola školních časopisů v Brně
Vyhlášení proběhne v budově FSS MU v Brně (Joštova 10). Akce se účastní vybraní členové redakce. 

25. listopadu - Beseda se spisovatelkou I. Fexovou.


27. září - Výlet do Senátu Parlamentu České republiky


2. září - Seznamovací výlet do Dačic


1. září - Zahájení školního roku 2022/2023. První školní den začíná jako obvykle v 7.30 hod. Po krátkém slavnostním začátku a přivítání žáků 1. ročníku dostanou starší žáci (2. - 5. ročník) rozvrh a učebnice. Konec bude cca v 8.15 h. Nevcehelští autobus v pohodě stihnou. Další informace budou následovat

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.