aktuálně


Rodičům žáků ZŠ Urbanov

Vážení rodiče,

je už jisté, že v pondělí 2. 11. děti do školy nenastoupí. Posílám proto několik informací, které se budou týkat dalšího období, ve kterém se budou Vaše děti distančně vzdělávat.

Nyní jsme společně o něco chytřejší a už nás tolik nepřekvapil přechod na distanční výuku z té prezenční. To, že jsme s tím počítali, nám umožnilo se alespoň trochu připravit. I když je pravdou, že nám bylo vnucováno, že se první stupně zavírat nebudou či to, že jen za předpokladu jaderné katastrofy děti od listopadu do školy nenastoupí.

Díky finanční podpoře MŠMT jsme mohli pořídit licence programů či výukových aplikací (MS Office, aplikace Zatracená čeština) v dostatečném množství pro všechny žáky a vyučující naší školy. Z projektu tzv. Šablon jsme také pořídili 10 notebooků.

Velmi si ceníme sponzorských darů. Díky sponzorským darům Ing. Josefa Kamaryta, Petra Chalačeva, Obce Nevcehle a Strojíren Podzimek vybavíme mimo čtvrtých a pátých ročníků i ročníky třetí a z části i ročníky druhé.

Vzhledem k tomu, že situace je nejistá a ne všem vyjádřením zodpovědných osob se dá věřit, předpokládáme, že distanční výuka potrvá ještě několik týdnů. Situace spojená s distančním vzděláváním je stále poměrně nová pro všechny.

Ve vzdělávání od března tohoto roku jsme "najeli" na systém, který jsme důkladně projednali a řekli si, že je pro nás ten pravý. V podzimní druhé vlně jsme ho podstatně vylepšili tím, že jsme především nejstarší ročníky vybavili notebooky. Žáci tak mají možnost pracovat doma sami bez nutnosti sdílení počítačů se svými sourozenci či rodiči. Bez nadsázky říkáme, že i škola se učí "učit na dálku".

Když jsem napsal, že se i škola učí "učit na dálku", myslím to doslova. Nikdy před letošním jarem jsme neměli možnost si distanční výuku vyzkoušet. O to větší radost máme, že se nám distanční výuka na jaře poměrně dařila a podobně se daří i teď. Snažíme se zadávat práci tak, abychom byli schopni práci zkontrolovat, poslat zpětnou vazbu žákům a práce dávat "tak akorát". Problémem je ovšem vzdělávání prvňáků. Bez jakékoli metodické podpory MŠMT ho realizujeme denním spojením přes WhatsApp v režimu "jeden na jednoho - učitel - žák". Velký dík zde patří rodičům prvňáků, se kterými se výborně spolupracuje.

Je ale samozřejmé, že ne všechno vyhovuje všem. Prosím Vás tedy, vážení rodiče, abyste v případě, že Vám něco nevyhovuje, neváhali a skutečnost nám sdělili. Je možné, že distanční výuka se stane pevnou součástí vzdělávacího systému v ČR a čas od času ji budeme nuceni absolvovat.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům, děkujeme za zájem zřizovatele školy o dění ve škole a děkujeme žákům, že se své nové role "vzdálených žáků" chopili výborně.

Situace je náročná nejen pro nás, ale i pro Vás. Věříme, že v případně názorových střetů nalezneme společnou řeč. Všem zúčastněným stranám jde totiž hlavně o jedno - o děti.

Věříme, že společnými silami a vzájemným dialogem celou situaci zvládneme.

Hynek Vohoska, Martina Kotrbová, Marta Veselá Jirousová


Vážení a milí rodiče, vážení přátelé.

Zasílám Vám informaci o tom, jak dopadla recitační soutěž "Pětilístek". Soutěže se účastnilo pět málotřídních škol - ZŠ Urbanov, ZŠ Mrákotín, ZŠ Krahulčí, ZŠ Stará Říše a ZŠ Pavlov.

Chtěl bych poděkovat všem rodičům za přípravu dětí na tuto soutěž. Naše škola byla v soutěži úspěšná. V každé z kategorií jsme byli "na bedně". Odborná porota, která celou soutěž hodnotila (ve složení: Jan Kaleta, Magda Pojerová a Andrea Fajtová), rozhodla takto:

Výsledky pro ZŠ Urbanov

Kategorie 1. ročníků

3. místo Julie Soukupová

Kategorie 2. ročníků

1. místo Viola Ritterová

Kategorie 3. ročníku

3. místo Adéla Soukupová

Kategorie 4. ročníků

1. místo Anežka Kadlecová

Kategorie 5. ročníků

3. místo Lucie Šindelářová

Poděkování patří i dalším našim žákům, kteří se soutěže účastnili:

Jiří Poukar, Barbora Vohosková, Klára Poukarová a Kryštof Poukar.

Zasílám Vám i videa, která jsme v úterý ve škole natáčeli.

Celá soutěž by se neobešla bez spolupráce s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčska v rámci projektu MAP Telčska II. Místní akční skupina MT dodala do soutěže věcné ceny.

Hynek Vohoska

* Vážení rodiče, v záložce časopis si můžete přečíst nové číslo našeho časopisu Školní bublina

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)


Od čtvrtka 10. 9. budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. 

Mgr. Hynek Vohoska, 8. 9. 2020

Změny na internetových stránkách školy ke dni 11. 9. 2020  

- Doplněny termíny rodičovských schůzek

- Na stránce Rodiče vytvořena nová podstránka Kroužky, zájmové útvary.

- Byly upraveny informace o školské radě v souvislosti s vyhlášenými volbami.

- Doplněn termín začátku náboženství (viz Rodiče - Kroužky, zájmové útvary)


Mgr. Hynek Vohoska, 11. 9. 2020


Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.