O škole

Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace je malotřídní škola, která se nachází          v obci Urbanov asi 7 kilometrů od Telče. 

Naše škola je školou rodinného typu. Školu navštěvují žáci 1. - 5. ročníku, kteří jsou rozdělení    do dvou tříd. Kapacita naší školy je 30 žáků. Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně a mají možnost navštěvovat jedno oddělení školní družiny.

Vzdělávání žáků probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu, který se jmenuje Škola pro život a pro radost. Spádovým obvodem školy jsou obce Urbanov, Nevcehle, Žatec a Ořechov.