ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina byla na naší škole zřízena v září 2013. Ve školní družině se vyučuje podle ŠVP školní družiny. Za docházku dětí do školní družiny rodiče neplatí, zařízení a provoz školní družinu financuje zřizovatel školy.