ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina byla na naší škole zřízena v září 2013. Ve školní družině se vyučuje podle ŠVP školní družiny. Za zařízení a provoz školní družinu financuje zřizovatel školy. 


Telefonním číslo do družiny 771 125 698.

Mgr. Hynek Vohoska,