ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina byla na naší škole zřízena v září 2013. Ve školní družině se vyučuje podle ŠVP školní družiny. Za docházku dětí do školní družiny rodiče neplatí, zařízení a provoz školní družinu financuje zřizovatel školy. 

Od 1. 9. 2021 vyučuje ve školní družině Dagmar Roubalová. V případě jakýchkoli dotazů, vyzvedávání z družiny, omluvy z družiny apod., kontaktuje prosím přímo ji na telefonním čísle 771 125 698.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hynek Vohoska, 6. 9. 2021