ŠKOLSKÁ RADA

Složení školské rady:

Zástupce zřizovatele: MgA. Jan NOSEK

Zástupce pedagogů: Mgr. Martina KOTRBOVÁ

Zástupce rodičů: Mgr. Eva POUKAROVÁ

Veškerá, která se týkají školské rady, je k nahlédnutí v kanceláři školy u Mgr. Martiny Kotrbové.


Mgr. Hynek Vohoska, 6. 9. 2021