ŠKOLSKÁ RADA

Složení školské rady:

Zástupce zřizovatele: MgA. Jan NOSEK

Zástupce pedagogů: Mgr. Martina KOTRBOVÁ

Zástupce rodičů: Mgr. Eva POUKAROVÁ

Veškerá, která se týkají školské rady, je k nahlédnutí v kanceláři školy u Mgr. Martiny Kotrbové.


Na den 8. 9. 2020 vyhlásil ředitel školy volby do Školské rady při Základní škole Urbanov.

Dne 8. 9. proběhly volby do školské rady - Mgr. Eva Poukarová byla zvolena jako zástupce rodičů. Jako zástupce pedagogů byla zvolena Mgr. Martina Kotrbová. Zástupce za zřizovatele bude zvolen na nejbližším zastupitelstvu Obce Urbanov.

Stávající školská rada je neustále platná, a to až do jmenování zástupce za zřizovatele.

Mgr. Hynek Vohoska, 8. 9. 2020